Habib Qaderi

 • Habib Qaderi- Lab lab-e joybaar

  Lab lab-e joybaar mera golha ra cheeda
  Qaar karda naaz karda khanda Kada maara nadeeda
  Maara nadeeda, mara nadeeda, maara nadeeda

  Shamalak mezanat ba chadarat yaar
  Gosargah merawam as khatere yaar

  Do se mesqaal telaa dadom ba zargar
  Besaazad kangara’ye chadarat yaar

  Bahar amad ma qurban-e tu kardam feda-e teer-e mozhgaan-e tu kardam
  Chee Khub dar Qauwle khod estada asti
  Feda’ye qawme paimana-e tu kardam

  Dar een kocha hawa-daar tu am man, dar een dunya khareedaar tu am man
  Agar roz-e do saat barat bebeenam, hanoz moshtaq-e deedar-e tu am man

  Read more

Latest Articles

Most Popular